0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World World Championship Women Doubles
Vega P./Ortega D.
۳
۱
Morales J./Zeng Z.
Finished
۰۰:۳۰
  Europe TT Elite Series
Michal Minda
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۵۰
Damian Korczak
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۰۱:۴۰
Michal Murawski
-
-
Damian Korczak
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۰
Piotr Strus
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Karol Wisniewski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Jakub Perek
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۷:۴۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۸:۲۰
Aleksander Lilien
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۴۰
Michal Minda
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۵۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۲۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Petr David
Finished
۰۵:۴۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Vladislav Ursu
Finished
۰۹:۱۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۰:۱۰
Aleksander Lilien
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۰۰
Michal Minda
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۳:۰۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Petr David
Finished
۰۳:۱۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Jakub Perek
Finished
۰۵:۲۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Petr David
Finished
۰۸:۰۰
Adam Ramenda
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۲:۱۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۵۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۳:۵۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Jakub Perek
Finished
۰۶:۱۰
Petr David
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۶:۵۰
Bartosz Czerwinski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Artur Daniel
-
-
Petr David
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Piotr Strus
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Szymon Radlo
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۲۰
Jakub Perek
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Adam Ramenda
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Jakub Perek
۱
۳
Petr David
Finished
۰۴:۴۰
Lukasz Jarocki
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۸:۴۰
Kamil Nalepa
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۸:۵۰
Michal Murawski
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۰۰
Damian Wojdyla
۱
۲
Lukasz Jarocki
inprogress
۰۹:۲۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۲۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۰۰
Felkel Grzegorz
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۰
Kamil Nalepa
-
-
Adrian Wiecek
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Petr David
-
-
Mateusz Golebiowski
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
Lukasz Jarocki
-
-
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
  Czech Republic Pro League
Tomas Dousa
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۱:۳۰
Jan Jablonovsky
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۲:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Pastorek
۱
۳
Milan Longin
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Prosa
۳
۲
Radek Rose
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Barta
۳
۲
Lukas Krok
Finished
۰۰:۰۰
Marek Holub
۳
۲
Karel Baros
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Ranecky
۲
۳
Vladimir Stanek
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Prosa
۳
۱
Petr Bradach
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Dousa
۱
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۱
۳
Jan Potensky
Finished
۰۵:۳۰
Miroslav Barta
۳
۲
Lukas Krok
Finished
۰۰:۳۰
Josef Pelikan
۰
۳
Tibor Kolenic
Finished
۰۱:۰۰
Jan Potensky
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Andrle
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۳۰
Jan Potensky
۲
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۰۶:۳۰
Tonar Lukas
۰
۱
Milan Klement
inprogress
۰۹:۳۰
Josef Musil
۱
۲
Miroslav Nejedly
inprogress
۰۹:۳۰
Miroslav Nechas
۲
۳
Vladimir Stanek
Finished
۰۰:۰۰
Ales Drozd
۳
۰
Kamil Przeczek
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Pastorek
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۰۱:۳۰
Jan Potensky
۰
۳
Milan Longin
Finished
۰۴:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۴:۳۰
Milan Longin
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۰۵:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۵:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Marek Placek
Finished
۰۵:۳۰
Svoboda Vladimir
۱
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Andrle
۲
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۶:۰۰
Jan Jablonovsky
۳
۰
Tomas Dousa
Finished
۰۶:۳۰
Frantisek Just
-
-
Tomas Varnushka
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Kostal Marek
-
-
Ales Hlawatschke
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Karel Baros
۰
۳
Ales Drozd
Finished
۰۰:۰۰
Vaclav Svoboda
۰
۳
Miroslav Nechas
Finished
۰۰:۳۰
Milan Longin
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۲:۰۰
Svoboda Vladimir
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۳۰
Marek Placek
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۴:۳۰
Miroslav Adamec
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Pastorek
۲
۳
Milan Longin
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Kus
۱
۱
Martin Lorenc
inprogress
۰۹:۳۰
Jan Briska
۰
۲
Kostal Marek
inprogress
۰۹:۳۰
Ales Hlawatschke
-
-
Jan Varcl Jr.
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Milan Klement
-
-
Frantisek Just
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
  Russia Liga Pro
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۱۵
Roman Saldakeev
۳
۲
Andrey Zabrodin
Finished
۰۸:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۰
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۰۰
Damir Bedretdinov
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۰۹:۰۰
Andrey Artemov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Bespalov
۱
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۱:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۳۰
Igor Sergeevich
۳
۲
Damir Bedretdinov
Finished
۰۸:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۴۵
Igor Sergeevich
-
-
Eduard Tsvetkov
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Nikita Sadovskiy
-
-
Danila Andreev
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Nikita Bespalov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۳۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۱:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۳۰
Andrey Artemov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Popov
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Kasatkin
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۲:۴۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Andrey Artemov
Finished
۰۳:۱۵
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Nikita Bespalov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۳:۳۰
Lopatin Sergey
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۲
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۱۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Kasatkin
۳
۱
Nikita Bespalov
Finished
۰۴:۴۵
Ivanov Alexander
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۵:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Ippolitov
۲
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۸:۱۵
Nikita Sadovskiy
۲
۳
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۰۸:۱۵
Evgeny Voronkov
۳
۱
Andrei Khanevskii
Finished
۰۸:۳۰
Eduard Tsvetkov
۳
۰
Sergey Konstantinov
Finished
۰۸:۳۰
Danila Andreev
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۸:۴۵
Afanasev Maksim Andreevich
۱
۱
Danila Andreev
inprogress
۰۹:۱۵
Vladimir Slesarev
۳
۱
Roman Saldakeev
Finished
۰۹:۱۵
Sergey Konstantinov
۰
۲
Igor Sergeevich
inprogress
۰۹:۳۰
Andrei Khanevskii
۰
۱
Oleg Borisovich Manuylov
inprogress
۰۹:۳۰
Andrey Zabrodin
-
-
Vladimir Ippolitov
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Evgeny Kalashnikov
-
-
Nikita Sadovskiy
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Vladimir Ippolitov
-
-
Roman Saldakeev
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
  World ITTF South American Championships
Teodoro Guilherme
۳
۴
Nicolas Burgos
Finished
۰۲:۱۰
  World ITTF South American Championships Women
Zhiying Zeng
۰
۴
Giulia Takahashi
Finished
۰۱:۳۰
  Germany Challenger Series
Max Klink
-
-
Marco Stefanidis
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
  World TT-CUP
Ucinski Rafal
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
David Mutl
۰
۳
Vladimir Libovicky
Finished
۰۰:۲۰
Krystof Prida
۰
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۲۵
Krzysztof Stala
۲
۳
Damian Bucko
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Vladimir Libovicky
۲
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۱:۲۰
Gola Blazej
۳
۲
Buczynski Witold
Finished
۰۱:۳۰
Jan Urbanek
۲
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۵۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Damian Bucko
Finished
۰۲:۰۰
Dahua Song
۳
۲
Louis Lu
Finished
۰۲:۰۵
Szostak Michal
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۲:۳۰
Louis Lu
۳
۰
Tony Hu
Finished
۰۲:۳۵
Waldemar Glanowski
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۰۳:۰۰
Dahua Song
۲
۳
Tony Hu
Finished
۰۳:۰۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۳:۳۰
Mugren Ibrahim
۳
۲
Louis Lu
Finished
۰۳:۳۵
Szostak Michal
۰
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۰۴:۰۰
Dahua Song
۱
۳
Mugren Ibrahim
Finished
۰۴:۰۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۴:۳۰
Tony Hu
۱
۳
Mugren Ibrahim
Finished
۰۴:۳۵
Waldemar Glanowski
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۵:۰۰
Gracjan Rokita
۱
۳
Szostak Michal
Finished
۰۶:۳۰
Tomasz Witkowski
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۷:۰۰
Blazej Warpas
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۰۸:۳۰
Michal Lysakowski
۰
۳
Emil Nowak
Finished
۰۹:۰۰
Dawid Stapor
۱
۱
Sylwester Wloszek
inprogress
۰۹:۳۰
Marat Filip
-
-
Srnka Jan
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Martin Dolezal
-
-
Adam Kosacky
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
Pistora Josef
-
-
Zdenek Zahradka
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۵
  Belarus Liga Pro
Sergei Gus
۳
۱
Vladimir Chilek
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Chilek
۱
۰
Andrei Smirnov
inprogress
۰۹:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Elias Ranefur
۱
۰
Nandor Ecseki
inprogress
۰۹:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید