0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Jakub Wozniak
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۰:۱۵
Damian Swierczek
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۰:۴۵
Michal Minda
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۱۵
Michal Malachowski
۳
۲
Jakub Kwapis
Finished
۰۲:۰۰
Michal Malachowski
۰
۰
Mikolaj Szalinski
inprogress
۰۵:۳۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Tomasz Kotowski
Finished
۰۰:۰۰
Josef Braun
۲
۳
Martin Olejnik
Finished
۰۰:۳۰
Slawomir Dosz
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۱:۰۰
Szymon Radlo
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۱:۴۵
Jakub Wozniak
۲
۳
Michal Minda
Finished
۰۲:۱۵
Adam Dosz
۳
۰
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۲:۳۰
Damian Swierczek
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۴۵
Mikolaj Szalinski
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۰۰
Szymon Radlo
۳
۲
Michal Minda
Finished
۰۳:۱۵
Michal Malachowski
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۰۳:۳۰
Jakub Wozniak
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۳:۴۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Jakub Kwapis
Finished
۰۴:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۲
Damian Korczak
Finished
۰۴:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۳۰
Szymon Radlo
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۴:۴۵
Adam Dosz
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۰۵:۰۰
Michal Minda
۲
۲
Damian Korczak
inprogress
۰۵:۱۵
Jakub Wozniak
-
-
Zochniak Jakub
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۵
Krzysztof Kapik
-
-
Mateusz Golebiowski
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
Adam Dosz
-
-
Mikolaj Szalinski
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
  Czech Republic Pro League
Jiri Veselka
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۰:۳۰
Marcel Pikous
۰
۰
Denis Hofman
inprogress
۰۵:۳۰
Radovan Polasek
۳
۲
Petr Vicherek
Finished
۰۰:۰۰
Josef Shilgan
۲
۳
Vaclav Hruska Jr
Finished
۰۰:۰۰
Simon Kadavy
۲
۳
Jiri Veselka
Finished
۰۰:۰۰
Petr Vicherek
۳
۲
Miroslav Janca
Finished
۰۰:۳۰
Josef Rossler
۳
۱
Bohumil Duben
Finished
۰۰:۳۰
Vaclav Hruska Jr
۳
۱
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Josef Shilgan
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Graf
۲
۳
Radovan Polasek
Finished
۰۱:۰۰
Milan Fisera
۰
۳
Simon Kadavy
Finished
۰۱:۰۰
Pavel Gireth
۲
۳
Josef Shilgan
Finished
۰۱:۳۰
Petr Vicherek
۲
۳
Miroslav Janca
Finished
۰۲:۰۰
Josef Rossler
۲
۳
Bohumil Duben
Finished
۰۲:۰۰
Vaclav Hruska Jr
۳
۲
Eric Maresh
Finished
۰۲:۰۰
Kamil Novak
۱
۳
Jiri Veselka
Finished
۰۲:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Tomek Batog
Finished
۰۲:۳۰
Denis Hofman
۳
۰
Milan Klement
Finished
۰۲:۳۰
Karel Brozhik
۱
۳
Marcel Pikous
Finished
۰۳:۰۰
Tomek Batog
۰
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۳:۳۰
Milan Klement
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۳:۳۰
Denis Hofman
۳
۱
Karel Brozhik
Finished
۰۴:۰۰
Robin Pacha
۳
۲
Marcel Pikous
Finished
۰۴:۳۰
Petr Oliver Korp
۱
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۳۰
Milan Klement
۰
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Ruzicka
۰
۰
Rostyslav Kliucuk
inprogress
۰۵:۳۰
Karel Brozhik
-
-
Robin Pacha
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
Marcel Pikous
-
-
Milan Klement
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Jiri Ruzicka
-
-
Tomek Batog
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
  World TT-CUP
Marek Kulisek
۲
۳
Libor Novak
Finished
۰۰:۵۰
Sochor Miroslav
۰
۳
Libor Novak
Finished
۰۰:۲۰
Denis Benes
۳
۱
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۲۵
Jan Urbanek
۳
۰
Hanl Ales
Finished
۰۰:۵۵
Zaboj Matej
۲
۳
Sochor Miroslav
Finished
۰۱:۲۰
Denis Benes
۲
۳
Hanl Ales
Finished
۰۱:۲۵
Jaromir Zlamal
۳
۲
Jan Urbanek
Finished
۰۱:۵۵
Petr Moravec
-
-
Marek Fabini
Finished
۱۱:۵۵
  Russia Liga Pro
Dmitry Tikhnenko
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Lopatin Sergey
۰
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۰:۱۵
Krotkov Alexander Alimovich
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۱۵
Roman Astreev
۳
۲
Maksim Dukhin
Finished
۰۰:۳۰
Aleksandr Fedosov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۰۰:۴۵
Nikolay Zhurba
۰
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۰۰
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۱۵
Vasily Shirshov
۳
۱
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۰
Roman Astreev
Finished
۰۱:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Nikolay Zhurba
Finished
۰۱:۴۵
Alexey Vlasov
۳
۲
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Ignatiev
۳
۱
Kirill Malahov
Finished
۰۲:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Roman Astreev
Finished
۰۲:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Aleksandr Fedosov
Finished
۰۲:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۱
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Dukhin
۲
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۳:۰۰
Aleksey Kazakov
۳
۲
Krotkov Alexander Alimovich
Finished
۰۳:۱۵
Kirill Malahov
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۱۵
Roman Astreev
۳
۰
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۳۰
Aleksandr Fedosov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۴۵
Nikolay Zhurba
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Dukhin
۲
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Kirill Malahov
۰
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۴:۱۵
Aleksey Kazakov
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۴:۱۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۴:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Krotkov Alexander Alimovich
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۴:۴۵
  Germany Challenger Series
Sven Happek
۰
۳
Israeli Tal
Finished
۰۰:۲۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Samvel Parsadanyan
۳
۲
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۱:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید