0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K21 1x1
Tracy McGrady
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۰:۱۰
James Harden
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۰:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۷:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۳۰
LeBron James
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۲۰
Kobe Bryant
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۴۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۲۰
Michael Jordan
۱۴
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۳۰
LeBron James
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۷:۲۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۴۰
LeBron James
۱۱
۳
Kobe Bryant
Finished
۰۸:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۹:۳۰
James Harden
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۰:۰۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۵۰
Bradley Beal
۱۲
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۰۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
James Harden
Finished
۰۱:۴۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۰۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۲:۱۰
Damian Lillard
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۲:۲۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
LeBron James
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۵۰
James Harden
۵
۴
Luka Doncic
Finished
۰۳:۰۰
Russell Westbrook
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۰۳:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۳:۲۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۳۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
James Harden
Finished
۰۳:۴۰
LeBron James
۱۲
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۳:۵۰
Damian Lillard
۱۲
۶
Bradley Beal
Finished
۰۴:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۱۰
James Harden
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۲۰
LeBron James
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۴:۳۰
Damian Lillard
۱۵
۱۳
Bradley Beal
Finished
۰۴:۴۰
Tracy McGrady
۱۴
۱۶
Michael Jordan
Finished
۰۴:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۰۰
James Harden
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۱۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۵:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۵:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۵:۴۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۵۰
Damian Lillard
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۰۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۱۰
James Harden
۷
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۲۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۴۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۸
Bradley Beal
Finished
۰۷:۰۰
Kobe Bryant
۱۲
۲
Damian Lillard
Finished
۰۷:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۷:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
James Harden
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۸:۳۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۵۰
Michael Jordan
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۰۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۱۰
Damian Lillard
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۲۰
LeBron James
۱۱
۲
Luka Doncic
Finished
۰۹:۴۰
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۱۰:۰۰
Michael Jordan
۱۲
۱
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۱۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۰:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۵۰
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۱۱:۰۰
Bradley Beal
۹
۱۲
Damian Lillard
Finished
۱۱:۱۰
James Harden
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۲۰
LeBron James
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۱۱:۳۰
Tracy McGrady
۴
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۴۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۱۱:۵۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۰۰
Luka Doncic
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۲:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۲:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۱۲:۵۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۱۰
Russell Westbrook
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۱۳:۲۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۳:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۵۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۱۴:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
James Harden
Finished
۱۴:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۴:۳۰
LeBron James
۱۱
۱
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۴۰
Kobe Bryant
۱۲
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۰۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۵:۱۰
Tracy McGrady
-
-
James Harden
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۰
  World NBA 2K22 Cyber League
Baskonia (Cyber)
۵۲
۷۲
Olimpia (cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۵
۷۸
Zenit (Cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۷۵
۵۵
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Barcelona (Cyber)
۶۲
۷۷
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۱
۶۹
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۵۶
۸۷
CSKA (cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Zenit (Cyber)
۴۰
۸۸
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Baskonia (Cyber)
۸۲
۵۸
Maccabi (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Olimpia (cyber)
۶۲
۹۹
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Monaco (cyber)
۶۹
۷۷
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۵۷
۶۶
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۳
۷۰
Olimpia (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Real Madrid (cyber)
۵۳
۷۱
Baskonia (Cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Zenit (Cyber)
۷۱
۸۱
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۷۰
۷۷
CSKA (cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۶
۶۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
Barcelona (Cyber)
۸۲
۶۲
Monaco (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۶
۵۴
Baskonia (Cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Zenit (Cyber)
۶۷
۸۵
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۶۹
۶۴
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Baskonia (Cyber)
۵۳
۶۱
Maccabi (cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۶
۷۵
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Real Madrid (cyber)
۵۶
۷۵
Monaco (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Barcelona (Cyber)
۷۵
۶۴
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Olimpia (cyber)
۸۰
۷۴
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Baskonia (Cyber)
۶۹
۵۵
Zenit (Cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Real Madrid (cyber)
۶۴
۷۴
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Monaco (cyber)
۷۷
۸۵
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Olimpia (cyber)
۹۷
۷۹
Baskonia (Cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۵۸
۴۳
Zenit (Cyber)
inprogress
۱۴:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۱۶
۱۵
Monaco (cyber)
inprogress
۱۵:۰۵
  World NBA 2K23 Cyber League
Chicago Bulls (Cyber)
۹۸
۹۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۹
۱۰۱
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۰۰
۹۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۱
۹۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۴
۱۰۹
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۱۰۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۵
۹۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۰۰
۸۷
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۶
۱۰۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۱
۸۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۹۹
۱۰۲
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۹
۹۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۰
۱۰۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۸۳
۱۱۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۸
۱۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۸۵
۹۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۱
۹۳
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۹۹
۸۰
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۶
۱۲۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۶۷
۷۲
Denver Nuggets (Cyber)
inprogress
۱۳:۵۰
Chicago Bulls (Cyber)
۴۱
۴۲
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۱۴:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۷
۱۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
inprogress
۱۵:۱۰
  World NBA 2K23 Cyber Championship
Sacramento Kings (Cyber)
۱۱۸
۱۱۴
Houston Rockets (Cyber)
Finished
۰۸:۲۴
Indiana Pacers (Cyber)
۱۱۳
۱۲۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۸:۲۴
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۵
۹۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Phoenix Suns (Cyber)
۹۱
۸۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۳۹
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۵
۱۰۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۱:۳۹
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید