0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K23 Cyber League
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۳
۹۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۰۱
۹۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۹۸
۹۱
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۵۴
۷۳
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۲۲:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۲
۱۱۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۹۶
۱۰۱
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۷
۹۰
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۹۸
۹۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۳
۹۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۲۱:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۸۰
۹۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۵
۹۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۰
۱۰۲
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۸
۱۰۶
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۲۱:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۳
۱۰۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۲
۹۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۰
۱۰۳
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۸
۹۶
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۲۰:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۶
۱۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۶
۸۹
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۱
۸۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۱۰۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۸
۸۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۸
۴۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
-
-
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۲۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۴۱
۳۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۰:۴۰
Boston Celtics (Cyber)
۴۹
۵۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۱:۰۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۴۶
۳۶
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۱:۲۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۴
۳۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۵
۵۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۰۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۴۰
۳۲
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۲:۲۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۴۸
۲۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۲:۴۰
Utah Jazz (Cyber)
۹۱
۱۲۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Toronto Raptors (Cyber)
۴۶
۳۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۲۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۸
۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۳:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۴
۱۱۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Toronto Raptors (Cyber)
۳۵
۴۶
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۴:۲۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۹
۱۱۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۵۴
۴۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۴۰
۴۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۵:۲۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۴۸
۴۲
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۵:۴۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۵
۹۵
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۲۶
۴۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۰۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۳۵
۲۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۶:۲۰
Toronto Raptors (Cyber)
۳۴
۴۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۶:۴۰
Boston Celtics (Cyber)
۵۳
۴۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۷:۰۰
Miami Heat (Cyber)
۳۱
۵۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۷:۲۰
Toronto Raptors (Cyber)
۴۶
۳۱
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۷:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
۳۳
۴۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۸:۲۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۹۰
۹۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Toronto Raptors (Cyber)
۴۳
۳۸
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۸:۴۰
Utah Jazz (Cyber)
۳۹
۶۱
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۲۷
۳۴
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۰:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
-
-
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۰:۴۰
Phoenix Suns (Cyber)
۴۱
۴۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۱:۲۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۳۹
۴۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۱:۴۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۵
۱۱۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
-
-
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۲:۰۰
Miami Heat (Cyber)
۳۷
۴۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۲:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۲۸
۴۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۳:۰۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۴
۹۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۵۱
۲۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۳:۲۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
-
-
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۳:۴۰
Utah Jazz (Cyber)
۷۴
۱۰۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۴۷
۴۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۴:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۳۳
۴۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۴:۲۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۱
۱۱۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۴۷
۴۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۴:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۰
۴۷
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۵:۰۰
Toronto Raptors (Cyber)
۳۳
۴۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۵:۲۰
Miami Heat (Cyber)
۲۶
۴۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۵۰
۴۳
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۷:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۳۹
۴۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۷:۲۰
Miami Heat (Cyber)
۴۲
۴۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۷:۴۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۵
۹۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۳۵
۴۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۸:۰۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۶
۵۱
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۸:۲۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۴۱
۳۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۸:۴۰
Phoenix Suns (Cyber)
۳۶
۵۳
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۹:۰۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۸
۷۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۴۳
۳۱
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۹:۲۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۵۰
۴۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۹:۴۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۳۴
۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۲۰:۰۰
Miami Heat (Cyber)
۴۰
۴۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۰:۲۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۴۷
۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۲۰:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۳۵
۴۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۲۱:۰۰
Utah Jazz (Cyber)
۴۹
۵۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۲۱:۴۰
Phoenix Suns (Cyber)
۴۶
۴۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۲۲:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۴۰
۲۷
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۲۲:۲۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۴۰
۴۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۲۲:۴۰
Utah Jazz (Cyber)
۳۸
۵۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۲۳:۰۰
  World NBA 2K23 Cyber Championship
Washington Wizards (Cyber)
۱۱۷
۹۳
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۹۱
۸۴
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۵:۱۶
Utah Jazz (Cyber)
۱۲۴
۱۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Houston Rockets (Cyber)
۹۱
۱۱۹
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۱۲:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۶
۱۱۳
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۲:۵۴
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۵
۹۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۵:۱۶
New York Knicks (Cyber)
۱۰۶
۹۱
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۱۸:۳۶
New Orleans Pelicans (Cyber)
۹۲
۹۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۲۰:۱۰
Houston Rockets (Cyber)
۱۵۲
۱۴۵
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Miami Heat (Cyber)
۱۱۴
۱۱۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۲۱:۴۲
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۰
۱۰۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۰
۱۲۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۴۶
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲۵
۱۳۶
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۰۷
۱۰۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۵:۲۳
Denver Nuggets (Cyber)
۹۷
۱۰۴
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۸:۳۶
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۶
۱۱۹
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۸:۴۶
Chicago Bulls (Cyber)
۱۳۳
۱۲۹
New York Knicks (Cyber)
Finished
۲۰:۵۷
  World NBA 2K23 1x1
Joel Embiid
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۰:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۰۰:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۴۵
LeBron James
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۸
Joel Embiid
Finished
۰۱:۱۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۱:۲۵
Stephen Curry
۱۲
۱۰
Kevin Durant
Finished
۰۱:۳۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۰۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۹:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
NIkola Jokic
Finished
۰۱:۴۵
NIkola Jokic
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۱۵
Joel Embiid
۹
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۹:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۰:۱۵
Luka Doncic
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۰:۲۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۵۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۰۵
LeBron James
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۰۲:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۱۳
Joel Embiid
Finished
۰۲:۳۵
Michael Jordan
۱۲
۱۴
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۴۵
Stephen Curry
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۲:۵۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۳:۰۵
Michael Jordan
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۳:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۰۳:۳۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۴۵
LeBron James
۱۱
۱
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۴:۱۵
LeBron James
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۴:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۵
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۳۵
LeBron James
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۴:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۰۵:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
NIkola Jokic
Finished
۰۵:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۵:۲۵
Kobe Bryant
۱۱
۸
Joel Embiid
Finished
۰۵:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۴۵
LeBron James
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۵:۵۵
Kobe Bryant
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۰۶:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۶:۱۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۶:۲۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۶:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۵۵
Joel Embiid
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۰۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۲۵
Luka Doncic
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۷:۳۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۵۵
NIkola Jokic
۱
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۸:۰۵
LeBron James
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۸:۱۵
Kobe Bryant
۱۴
۱۲
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Joel Embiid
Finished
۰۸:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۸:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
NIkola Jokic
Finished
۰۹:۰۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۹:۲۵
Kobe Bryant
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۹:۴۵
Luka Doncic
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۹:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
LeBron James
Finished
۱۰:۰۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۰:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۰:۴۵
Stephen Curry
۵
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۰:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۰۵
Michael Jordan
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۱۱:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
Luka Doncic
Finished
۱۱:۳۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۱:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Kevin Durant
Finished
۱۱:۵۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۲:۰۵
LeBron James
۱۲
۱۰
Stephen Curry
Finished
۱۲:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Kevin Durant
Finished
۱۲:۲۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۲:۳۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۴۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۲:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۳:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۱۵
Kobe Bryant
۱۲
۱۰
Stephen Curry
Finished
۱۳:۲۵
Michael Jordan
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۱۳:۳۵
Kevin Durant
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۳:۴۵
Jimmy Butler
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۱۳:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۰۵
LeBron James
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۴:۱۵
Kevin Durant
۸
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۲۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۴:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۴:۴۵
LeBron James
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۱۴:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۵
NIkola Jokic
Finished
۱۵:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۲
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۱۵
LeBron James
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۱۵:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۵:۳۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۵:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۱۵:۵۵
LeBron James
۱۴
۱۲
Stephen Curry
Finished
۱۶:۰۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۶:۱۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۶:۲۵
Stephen Curry
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۶:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
LeBron James
Finished
۱۶:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۱۶:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۱۷:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۱۵
NIkola Jokic
۱۰
۱۲
Jimmy Butler
Finished
۱۷:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Kevin Durant
Finished
۱۷:۳۵
Stephen Curry
۱
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۴۵
LeBron James
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۱۷:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۸:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۸:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۲
Jimmy Butler
Finished
۱۸:۳۵
NIkola Jokic
۲
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۸:۴۵
Michael Jordan
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۱۹:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Joel Embiid
Finished
۱۹:۱۵
LeBron James
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۱۹:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۱۹:۳۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
Kevin Durant
Finished
۲۰:۱۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۰:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۲۰:۳۵
Stephen Curry
۱۲
۱۴
Kevin Durant
Finished
۲۰:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۵۵
Michael Jordan
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۲۱:۰۵
Stephen Curry
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۲۱:۱۵
Kevin Durant
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۲۱:۲۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۲۱:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۲۱:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۲
Luka Doncic
Finished
۲۲:۱۵
Joel Embiid
۸
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۲۲:۲۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۲۲:۳۵
LeBron James
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۲۲:۴۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۲۲:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
Luka Doncic
Finished
۲۳:۰۵
LeBron James
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۲۳:۱۵
Jimmy Butler
۳
۱۰
Joel Embiid
inprogress
۲۳:۲۵
NIkola Jokic
-
-
Giannis Antetokounmpo
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۵
  World NBA 2K22 Cyber Euro League
Anadolu Efes (cyber)
۶۵
۶۲
Zenit (Cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Monaco (cyber)
۶۰
۸۵
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۳
۷۸
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Zenit (Cyber)
۷۸
۶۹
CSKA (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Zenit (Cyber)
۶۷
۶۶
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Real Madrid (cyber)
۸۱
۵۸
Olimpia (cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۸
۵۸
Olimpia (cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۷۰
۵۹
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Real Madrid (cyber)
۶۶
۷۳
Olimpia (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Maccabi (cyber)
۵۶
۶۱
Baskonia (Cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۴
۷۷
Olimpia (cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۵۶
۸۳
Zenit (Cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Baskonia (Cyber)
۸۲
۷۷
CSKA (cyber)
Finished
۱۸:۰۵
CSKA (cyber)
۷۴
۷۱
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۲۱:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۷
۶۰
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۶۳
۶۹
Zenit (Cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Barcelona (Cyber)
۸۸
۷۶
Baskonia (Cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۵۴
۶۹
Baskonia (Cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۵
۵۷
Zenit (Cyber)
Finished
۱۲:۳۵
CSKA (cyber)
۷۰
۶۲
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Zenit (Cyber)
۷۳
۴۲
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Maccabi (cyber)
۵۶
۶۱
Baskonia (Cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Real Madrid (cyber)
۶۶
۵۸
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۵
۶۰
Olimpia (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Baskonia (Cyber)
۶۳
۸۳
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Olimpia (cyber)
۶۷
۸۱
CSKA (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۵
۵۳
Monaco (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
CSKA (cyber)
۶۶
۶۰
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۶
۷۶
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Zenit (Cyber)
۵۳
۶۲
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۴۵
۷۷
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
CSKA (cyber)
۷۳
۵۲
Maccabi (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۸
۶۶
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Olimpia (cyber)
۷۸
۵۴
CSKA (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۳
۷۱
Real Madrid (cyber)
Finished
۱۵:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۷
۷۲
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۶
۵۹
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۷:۰۵
Real Madrid (cyber)
۷۹
۷۲
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۸
۸۰
Zenit (Cyber)
Finished
۱۸:۳۵
Monaco (cyber)
۴۹
۵۹
Olimpia (cyber)
Finished
۱۹:۰۵
Maccabi (cyber)
۵۳
۶۱
Baskonia (Cyber)
Finished
۱۹:۳۵
Barcelona (Cyber)
۷۰
۷۷
CSKA (cyber)
Finished
۲۰:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۳
۸۳
Real Madrid (cyber)
Finished
۲۰:۳۵
Zenit (Cyber)
۵۹
۶۶
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۲۱:۰۵
Barcelona (Cyber)
۷۶
۸۷
Monaco (cyber)
Finished
۲۲:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۵۷
۷۶
Real Madrid (cyber)
inprogress
۲۲:۳۵
Maccabi (cyber)
۳۲
۳۶
CSKA (cyber)
inprogress
۲۳:۰۵
Zenit (Cyber)
-
-
Anadolu Efes (cyber)
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۵
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Dallas Mavericks (EVERGREEN)
۶۴
۷۳
Cleveland Cavaliers (OREZ)
Finished
۰۰:۰۶
Dallas Mavericks (EVERGREEN)
۶۶
۸۱
Golden State Warriors (GRECO)
Finished
۰۰:۳۸
Cleveland Cavaliers (OREZ)
۸۳
۶۵
Golden State Warriors (GRECO)
Finished
۰۱:۱۰
Phoenix Suns (SPOOKY)
۷۹
۷۸
Dallas Mavericks (EVERGREEN)
Finished
۰۱:۴۲
Phoenix Suns (SPOOKY)
۷۴
۸۳
Golden State Warriors (GRECO)
Finished
۰۲:۱۴
Cleveland Cavaliers (HAZE)
۶۳
۷۰
Dallas Mavericks (SAINT JR)
Finished
۰۲:۵۶
Memphis Grizzlies (GRECO)
۵۹
۶۱
Milwaukee Bucks (EVERGREEN)
Finished
۰۳:۵۰
Memphis Grizzlies (GRECO)
۷۸
۷۴
Boston Celtics (OREZ)
Cancelled
۰۴:۵۴
Milwaukee Bucks (EVERGREEN)
۶۰
۵۹
Memphis Grizzlies (GRECO)
Finished
۰۷:۰۲
Dallas Mavericks (KJMR)
۸۹
۷۲
Cleveland Cavaliers (VEX)
Cancelled
۰۹:۳۶
Clevelend Cavaliers (SHARD)
۷۷
۵۷
Dallas Mavericks (DIMES)
Finished
۰۹:۴۶
Phoenix Suns (HOGGY)
۸۱
۷۰
Dallas Mavericks (AM)
Finished
۰۹:۵۸
Dallas Mavericks (KJMR)
۷۰
۶۷
Phoenix Suns (THA KID)
Finished
۱۰:۰۸
Golden State Warriors (SPEED)
۵۶
۸۱
Phoenix Suns (HOGGY)
Finished
۱۰:۳۰
Dallas Mavericks (KJMR)
۷۲
۸۰
Cleveland Cavaliers (VEX)
Finished
۱۰:۴۰
Phoenix Suns (SUPERSTAR)
۶۴
۵۹
Golden State Warriors (MIST)
Finished
۱۰:۵۰
Cleveland Cavaliers (SHARPSHOOTER)
۵۹
۷۶
Dallas Mavericks (AM)
Cancelled
۱۱:۰۲
Cleveland Cavaliers (VEX)
۳۷
۲۶
Phoenix Suns (THA KID)
Cancelled
۱۱:۱۲
Phoenix Suns (SUPERSTAR)
۶
۴
Dallas Mavericks (DIMES)
Cancelled
۱۱:۲۲
Cleveland Cavaliers (VEX)
۶۲
۷۲
Phoenix Suns (THA KID)
Finished
۱۲:۱۶
Golden State Warriors (MIST)
۷۷
۷۲
Clevelend Cavaliers (SHARD)
Finished
۱۲:۲۶
Cleveland Cavaliers (SHARPSHOOTER)
۵۸
۶۹
Golden State Warriors (SPEED)
Finished
۱۲:۳۸
Cleveland Cavaliers (VEX)
۸۴
۷۴
Dallas Mavericks (KJMR)
Finished
۱۲:۴۸
Golden State Warriors (MIST)
۵۱
۵۹
Phoenix Suns (SUPERSTAR)
Finished
۱۲:۵۸
Phoenix Suns (HOGGY)
۶۱
۵۴
Golden State Warriors (SPEED)
Finished
۱۳:۱۰
Dallas Mavericks (AM)
۸۶
۷۰
Cleveland Cavaliers (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۳:۴۲
Dallas Mavericks (DIMES)
۸۳
۸۶
Golden State Warriors (MIST)
Finished
۱۴:۰۲
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید